Jan Broekgaarden

Drs. ir. Jan Broekgaarden is een zelfstandig gevestigd organisatie- adviseur / interim-manager. Hij helpt bedrijven en gemeenten hun processen te verbeteren. In de periode 2002-2006 was hij raadslid voor Progressief Driebergen- Rijsenburg met als aandachtsgebied Ruimte en groen. Momenteel is hij lid van de Initiatiefgroep die de haalbaarheid onderzoekt van een dorpshuis/cultuurhuis in Driebergen-Rijsenburg.

"Er is heel veel energie bij burgers, ambtenaren en politici om de leefgemeenschap te versterken. De uitdaging is deze energie zo te laten stromen dat ze positief wordt aangewend".


Carien Huijzer

Drs Carien Huijzer geeft communicatietrainingen en therapie en is deskundig in conflicthantering en besluitvormingsprocessen.

"Door een probleem te verhelderen met informatie van alle betrokkenen wordt de juiste oplossing zichtbaar."