De PlanVormingsGroep

Voorafgaand aan elke beslissing die volgens u belangrijk is (ruimtelijke ordening, ontwikkelingsproject, regelgeving, beleidsplan e.d.) vormt de gemeenteraad een groep van betrokkenen een PlanVormingsGroep. Daarin zitten deskundigen, ambtenaren, politici, betrokken burgers, vertegenwoordigers van organisaties en actiegroepen.

De raad geeft deze PlanVormingsGroep de opdracht mee om, in een creatief proces, een plan te maken waar geen van de betrokkenen overwegend bezwaar tegen heeft. De gemeenteraad stelt natuurlijk eerst randvoorwaarden: tijdsduur en bestaande procedures, (regels en wetten?) moeten uiteraard gerespecteerd.

Als het plan aan de gemeente wordt voorgelegd, heeft het zoveel draagvlak dat het direct formeel door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.

Hiermee voorkomen we vertraging: want geen bezwaar, beroep en rechtszaken achteraf. Komt de PlanVormingsGroep er niet uit, dan beslist alsnog de gemeenteraad, op basis van de verzamelde ideeŽn, argumenten voor en argumenten tegen. Dit zal na wat oefening leiden tot een goed samenspel tussen dergelijke groepen uit de burgerij, en de raad.

Immers, met deze methode is al in diverse plaatsen (inter)nationaal ervaring opgedaan. In Driebergen is dit proces het afgelopen jaar met succes toegepast op het vormen van de centrumvisie.

EfficiŽnte besluitvorming

We verbeteren de kwaliteit van de besluitvorming:

opsommingsteken door de betrokkenen, overheid, deskundigen en burgers, van meet af aan te betrekken
opsommingsteken door alle betrokkenen serieus te nemen in hun argumenten
opsommingsteken door ons bewust te blijven dat zowel deskundigen als gewone burgers kostbare informatie kunnen aandragen als het gaat om bezwaren, maar zeker om verrassende nieuwe invalshoeken en ideeŽn.

U kunt, op het moment dat u dat nodig acht, deelnemen aan het politieke proces en uw belang naar voren brengen. Wij willen bevorderen dat politici, deskundigen, ambtenaren en u direct in inspelen op elkaars argumenten en belangen.

Hierdoor ontstaan er er breed gedragen besluiten van hoge kwaliteit. Daarmee bevordert de politiek waar ze volgens ons voor is: contente burgers in alle kernen in de nieuwe Heuvelruggemeente! Heuvelrug Content.

Met en voor elkaar

Ons partijprogramma is: een leefbare gemeenschap scheppen voor iedereen, waar ieders stem telt. Niet elkaar bevechten, maar samen (onder)zoeken. Een geheel andere aanpak van politiek bedrijven, samen met, door en voor u.

Dit geluid willen we de komende jaren ook in de gemeenteraad van de Heuvelrug laten doorklinken en vormgeven.

Wij kunnen hulp gebruiken dit initiatief te doen slagen. Wilt u bijdragen, inhoudelijk of financieel of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.