Uw betrokkenheid bepaalt ons programma

Wij komen in actie als u vindt dat er belangen worden geschaad of als er nieuwe initiatieven zijn. Wij zetten ons ervoor in dat u mee kunt beslissen. Dat doen we door de mensen die belang hebben bij het onderwerp, met elkaar in gesprek te brengen. Vervolgens werken we samen aan oplossingen waar we allemaal mee instemmen.

Een andere wijze van politiek

Met onze manier van politiek bedrijven willen wij de kloof tussen gemeente en burger overbruggen. U komt niet pas aan het woord als de plannen klaar zijn. U krijgt van ons de kans om plannen te helpen vormgeven op het moment dat een onderwerp actueel voor u is. Hierbij bepalen open discussie en argumentatie de keuzes, en niet alleen maar de meerderheid. Elk mens met zijn/haar standpunt telt.

Hoe gaat dat in de praktijk?